Điểm khác biệt của

phẫu thuật hàm tại bệnh viện NANA

Phẫu thuật xương hàm mặt
cân chuẩn tỷ lệ vàng.

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn

Gọt hàm chữ L

Một đôi gò má đẹp!
không đơn thuần chỉ cần phẫu thuật chỉnh hình
Tại NaNa, trước khi phẫu thuật bệnh nhân sẽ được kiểm tra vị trí
và tỉ lệ phần xương thừa. Sau chẩn đoán, kết hợp với 3 yếu tố
vị trí xương-chiều xoay-di chuyển bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuậ
hạ gò má, phù hợp với tỉ lệ khuôn mặt.
Previous Next
 • Gọt xương chữ Llà gì?

 • Hiệu quả thu nhỏ gò má bằng phương pháp đẩy xương cạnh về trước

  Gò má rộng và nhô ra là một trong những nguyên nhân
  khiến cho khuôn mặt nhìn to và mất thẩm mỹ.
  Sử dụng phương pháp hạ gò má hình chữ L,
  nhằm đẩy phần xương gò má bị nhô ra tại góc
  45 độ lên phía trước, giúp thu nhỏ kích thước
  của khuôn mặt và tạo nên đường nét mềm mại hơn.
  
 • Trẻ trung, và xinh đẹp hơn?

 • Trẻ trung hơn sau khi hạ gò má?

  Gò má thô là một trong những nguyên nhân khiến
  gương mặt trông rữ tợn hơn. Bằng phương pháp
  cắt bỏ một phần phần xương gò má, đồng thời
  đẩy phần xương gò má còn lại về phía trước sẽ
  khiến khuôn mặt thon gọn và trẻ trung hơn.
  
 • Bạn đang lo lắngvề các biến chứng?

 • Xóa bỏ nỗi bận tâm cùng NANA!

  Bệnh viện có lắp đặt các thiết bị y tế hiện đại
  và đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn nhằm mục
  đích kiểm tra tiền, hậu phẫu giúp cho quá trình
  phẫu thuật an toàn và hồi phục nhanh chóng.
  Ngoài ra, tiến hành đóng gim y tế cố định vị trí xương
  nhằm mục đích giữ chắc phần xương gò má mới và
  ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ sau phẫu thuật.

  Lo lắng chảy xệ
  DOWN!

  Giảm thiểu tình trạng gò má chảy xệ
  bằng phương pháp phẫu thuật
  cắt vát hiện đại

  Cố định,
  An toàn

  Ghim y tế cố định
  2 đầu góc xương
  chắc chắn

광대축소술 중에서도 나나 L절골술인 이유

무조건적으로 광대뼈 자체의 크기를 줄이는 것보다
개개인별 구조와 이유를 먼저 파악하고
재배치한다는 개념으로 접근하는 것이 필요합니다.

01 어느 각도에서도 매끈하고 슬림한 라인
02 작고 입체적인 이상적인 얼굴형
03 광대절골술 한번으로 확실한 축소효과
04 밀착한 기술력으로 볼처짐 예방
05 이중고정으로 단단하게 고정해 불유합 예방

나나성형외과의 광대축소 노하우

나나 최대축소 L절골술수술정보

수술시간

1시간

마취방법

전신마취

입원여부

없음

피주머니

없음

실밥제거

약 2주 후

일상복귀

약 1주일 후
일상생활 가능

내원치료

수술 후 일주일

광대축소술
안전하고 믿을 수 있는
나나에서 진행해야
하는 이유

광대축소술
안전하고 믿을 수 있는
나나에서 진행해야하는 이유

광대축소술 후 볼처짐과
씹을 때의 불편감,
살의 함몰선 등 후유증의
방지를 위해 광대축소술은
전문적인 곳에서 진행하는
것이 중요합니다.
광대축소술 후 볼처짐과 씹을 때의 불편감,
살의 함몰선 등 후유증의 방지를 위하여
광대축소술은 전문적인 곳에서 진행하는 것이 중요합니다.

01

관골 안면신경의
손상을 피하여
절제를 진행
하기 때문에 
감각이상의
후유증을
대비합니다.

02

광대뼈의 과도한
절제가 일어나면 
뼈가 붙지 않는
'불유합'이
발생하기 때문에
절제량의 조절이
아주 중요합니다.

03

녹는 핀이나
와이어의 사용을
하지않고 티타늄
소재의 단단한
고정핀으로
이중고정을
진행합니다.

04

 제대로 된위치에
바르고 단단한
고정이 되지 않으면
교근의 수축작용으로
광대의 이동이
발생하여 부작용을 
유발할 수 있습니다. 

나나성형외과가 답해드리는   Q & A

광대축수술 후
뼈를 절골한 만큼
살이 처지거나 나이가
들어보이지는 않나요?

볼에 살이 많아 무거우신 분들이나
35세 이상의 이미 노화가 진행되신
분들은 자연적인 이유에서의 살처짐이
동반될 수 있으나 나나성형외과의
광대 축소술은 하이포지션 광대절골 후
개개인의 얼굴형에 맞춘 적절한 회전을
통해 뼈의 밀착을 유도하고
볼처짐을 최소화 합니다.

광대축소술을 진행할 때
얼마나 들어가는지
궁금합니다

사람마다 광대뼈의 튀어나온 정도가
다르고 튀어나온 이유가 
뼈만의 이유인지 살과 근육인지도
함께 고려해야 합니다.
광대뼈가 큰 동양인의 경우 광대가 
도드라져 보이는 옆광대의 축소와 함께
 앞광대를 교정해주는 것이 
시각적인 효과가 더욱 큽니다.
무리하게 절제량만을 늘리는 것 보다는
작은 개선으로 큰 효과를 주는 것이
나나 광대축소술의 노하우입니다.

안면윤곽
수술 후
회복관리 솔루션

안면윤곽 수술 후
회복관리솔루션

수술만큼이나 결과를 좌우하는 것이
바로 수술 후 관리입니다.
나나에서는 안면윤곽 환자분들을 위한
수술 후 회복관리 솔루션을 진행합니다.

 • 01

  스팀각질케어와 보습쿨링팩으로
  수술부위 드레싱과 함께 진행

 • 02

  붓기완화 마스크와
  비타민 관리로 체내순환

 • 03

  붓기제거주사와 항염증주사로
  빠른 붓기제거를 유도

 • 04

  고주파관리와 힐라이트로
  빠른 회복을 위한 관리

 • 05

  회복기간 중 어려웠던 세안으로
  인한 각질, 피지 집중 피부관리

 • 06

  림프선 관리로
  리프팅 및 탄력 집중관리

나나성형외과의 믿음직한 안면윤곽 노하우

나나성형외과의 믿음직한
안면윤곽 노하우

3D - CT를 통한 수술 전 정밀분석

수술 전 3D - CT를 통한 정밀분석으로 개인별로 다른
얼굴 뼈의 구조와 모양, 근육층과 연부조직의 분포, 
신경선의 위치 등 육안으로는 확인하기 힘든 부분까지
다각도에서 정밀분석하여 수술 전 모든 부분을
고려한 후 디자인을 진행합니다. 

수술 전 종합검진 시스템

수술 전 첨단의료장비시스템으로 종합검진을 실시하여 보다 안전한
수술이 가능합니다. 국가 인증 50여가지 검사항목이 포함된
질환별 검진을 통해 환자별 건강데이터를 분석한 후
과학적으로 진단하여 개개인에게 맞춰진 정확한 수술만을
진행하기 때문에 더욱 만족도 높은 결과를 얻을 수 있습니다 .

분야별 전문 의료진의 협진 시스템

다년간의 성형수술경험으로 숙련된 노하우를 가진
각 분야별 전문 의료진이 함께 안전하고 만족도 높은
수술결과를 위하여 수술 전 과정을 협진하여 진행합니다.
풍부한 임상경험의 안면윤곽 전담 수술팀이 환자분들의
안전과 아름다움을 책임지고 있습니다.

마취의학과 전문의 상주

첨단 모니터링시스템으로 환자의 상태를 실시간으로
모니터링하며 수술 전부터 수술 후 회복까지
마취통증의학과 전문의가 1:1로 환자를 전담하여
책임지고 수술 전 과정을 안전하게 체크합니다.

안면윤곽 회복관리 솔루션

나나성형외과에서는 안면윤곽 수술 후 안정적이고 아름다운
최상의 결과를 위하여 토탈회복관리 솔루션을 진행합니다.
붓기의 빠른 완화를 위한 붓기관리프로그램 및 
시술 프로그램으로 빠르고 만족스러운 회복을 도와드립니다.

나나성형외과 추천 영상

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해 나만의 어울리는 디자인과
모습으로 개선하는 나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해
나만의 어울리는 디자인과 모습으로 개선하는
나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

Bệnh viện thẩm mỹ NANA Ảnh trước-sau

quá khứ & hiện tại

NANA PLASTIC SURGERY