NGỰC
SỬA NGỰC NANA trong ngày
Túi độn Motiva
Túi độn Bellagel
Túi độn Inspira
Nâng sa trễ ngực MAMA
Thẩm mỹ núm vú
XƯƠNG
Xương hàm mặt NANA
Gọt hàm vuông & V line
Hạ gò má
Gọt/Độn cằm
Nâng/Hạ trán
Bóc mỡ má
Tái phẫu thuật
MẮT
Mắt NANA
Cắt mắt hai mí
Sửa mắt sụp mí
Mở góc mắt
Điều trị quầng thâm mắt
Thẩm mỹ mắt trung niên
>Tái phẫu thuật mắt
MŨI
Nâng mũi NANA
Nâng mũi mềm
Nâng mũi bọc sụn
Hiệu chỉnh đầu mũi
TYPE Rhinoplasty
Thu nhỏ cánh mũi
Tái phẫu thuật mũi
HÚT MỠ
Hút mỡ khối lượng lớn
Hút mỡ MINI
Chỉnh hình bụng MAMA
CẤY MỠ
Cấy mỡ NANA
Cấy huyết tương tự thân
Trẻ hóa
Nâng da không phẫu thuật
Nâng da phẫu thuật
Thẩm mỹ nam
Mắt
Mũi
Xương hàm mặt IDOL
Thẩm mỹ ngực nam
PETIT
Tiêm Filler
Tiêm Sculptra
Tiêm tinh chất cấp ẩm
Tiêm thon gọn mặt
CHĂM SÓC DA
Nâng da Shurink
Liệu trình trắng da
Liệu trình sẹo rỗ/lỗ chân lông
Đóng

menu

quick_arrow

Tư vấn OnlineĐóng

quick_arrow

KakaotalkĐóng

Thêm bạn với BVthammyNANA

quick_arrow

Tư vấn trực tuyến trả phíclose

quick_arrow

Đặt lịch nhanh qua tin nhắnĐóng

quick_arrow

Đặt lịch OnlineĐóng

quick_arrow

Địa chỉĐóng

상담 & 예약

02-544-0601

LOCATION

서울특별시 강남구 논현동 165-8
HM타워 3~6층

Tìm đường trên bản đồ Thời gian làm việc & Tham quan Bệnh viện

나나성형외과의 특별한 노하우

안면윤곽

얼굴전체적인 밸런스를 고려한
개인별 맞춤 윤곽성형

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn

최대축소 L절골술

Một đôi gò má đẹp!
không đơn thuần chỉ cần phẫu thuật chỉnh hình
Tại NaNa, trước khi phẫu thuật bệnh nhân sẽ được kiểm tra vị trí
và tỉ lệ phần xương thừa. Sau chẩn đoán, kết hợp với 3 yếu tố
vị trí xương-chiều xoay-di chuyển bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuậ
hạ gò má, phù hợp với tỉ lệ khuôn mặt.
Previous Next
 • 최대축소 L절골술이란?

 • 옆광을 앞광으로 돌려주어 최대축소 효과

  넓고 솟은 광대뼈는 얼굴이 넓어보이는 요인 중 하나입니다.
  45도 위치에 튀어나온 광대뼈의 돌출부위를 확인하여
  L절골술을 통해 앞광대의 볼륨이 있어야 할 이상적인 포인트에
  돌출광대를 앞쪽으로 밀착 이동시켜 얼굴 크기는 작아지고
  도톰해진 앞광대로 인해 더욱 어려보이고 부드러워진
  인상을 확인하실 수 있습니다.
 • 청순하고 어려진 인상?

 • 광대축소술로 동안얼굴 만들기

  튀어나오고 각진 광대라인은 자칫
  거칠고 사나워보이는 인상을 줄 수 있습니다.
  옆 광대뼈의 가장 볼륨감이 큰 부분을
  정확하게 파악하고 절골하여
  앞광대로 부드럽게 돌려주기 때문에
  갸름하고 작아진 얼굴라인 뿐만 아니라
  올라갔던 눈매 또한 청순하고 부드럽게
  만들어 주는 효과가 있습니다.
 • 수술 후 부작용이 걱정된다면

 • 부작용이 걱정된다면 반드시 나나!

  나나성형외과의 안면윤곽 전문 의료팀은 절골수술 후
  발생할 수 있는 부작용을 최소화 하기위하여
  수술 전 검사와 수술 후 케어시스템을 진행합니다.
  광대축소 시 일어날 수 있는 볼처짐과 불유합, 재발방지를 위해
  광대와 피부를 연결하는 인대까지 팽팽하게 잡아주고
  이중고정을 통하여 광대뼈를 밀착하게 붙여
  자연유착을 유도하여 안정성을 높여줍니다.

  볼처짐 걱정
  DOWN!

  하이포지션 광대절골 후
  적절한 회전을 통해
  볼처짐 최소화

  불유합 걱정없는
  이중고정

  불유합 예방을 위한
  이중고정으로
  안정적인 골접촉

광대축소술 중에서도 나나 L절골술인 이유

무조건적으로 광대뼈 자체의 크기를 줄이는 것보다
개개인별 구조와 이유를 먼저 파악하고
재배치한다는 개념으로 접근하는 것이 필요합니다.

01 어느 각도에서도 매끈하고 슬림한 라인
02 작고 입체적인 이상적인 얼굴형
03 광대절골술 한번으로 확실한 축소효과
04 밀착한 기술력으로 볼처짐 예방
05 이중고정으로 단단하게 고정해 불유합 예방

나나성형외과의 광대축소 노하우

나나 최대축소 L절골술수술정보

수술시간

1시간

마취방법

전신마취

입원여부

없음

피주머니

없음

실밥제거

약 2주 후

일상복귀

약 1주일 후
일상생활 가능

내원치료

수술 후 일주일

광대축소술
안전하고 믿을 수 있는
나나에서 진행해야
하는 이유

광대축소술
안전하고 믿을 수 있는
나나에서 진행해야하는 이유

광대축소술 후 볼처짐과
씹을 때의 불편감,
살의 함몰선 등 후유증의
방지를 위해 광대축소술은
전문적인 곳에서 진행하는
것이 중요합니다.
광대축소술 후 볼처짐과 씹을 때의 불편감,
살의 함몰선 등 후유증의 방지를 위하여
광대축소술은 전문적인 곳에서 진행하는 것이 중요합니다.

01

관골 안면신경의
손상을 피하여
절제를 진행
하기 때문에 
감각이상의
후유증을
대비합니다.

02

광대뼈의 과도한
절제가 일어나면 
뼈가 붙지 않는
'불유합'이
발생하기 때문에
절제량의 조절이
아주 중요합니다.

03

녹는 핀이나
와이어의 사용을
하지않고 티타늄
소재의 단단한
고정핀으로
이중고정을
진행합니다.

04

 제대로 된위치에
바르고 단단한
고정이 되지 않으면
교근의 수축작용으로
광대의 이동이
발생하여 부작용을 
유발할 수 있습니다. 

나나성형외과가 답해드리는   Q & A

광대축수술 후
뼈를 절골한 만큼
살이 처지거나 나이가
들어보이지는 않나요?

볼에 살이 많아 무거우신 분들이나
35세 이상의 이미 노화가 진행되신
분들은 자연적인 이유에서의 살처짐이
동반될 수 있으나 나나성형외과의
광대 축소술은 하이포지션 광대절골 후
개개인의 얼굴형에 맞춘 적절한 회전을
통해 뼈의 밀착을 유도하고
볼처짐을 최소화 합니다.

광대축소술을 진행할 때
얼마나 들어가는지
궁금합니다

사람마다 광대뼈의 튀어나온 정도가
다르고 튀어나온 이유가 
뼈만의 이유인지 살과 근육인지도
함께 고려해야 합니다.
광대뼈가 큰 동양인의 경우 광대가 
도드라져 보이는 옆광대의 축소와 함께
 앞광대를 교정해주는 것이 
시각적인 효과가 더욱 큽니다.
무리하게 절제량만을 늘리는 것 보다는
작은 개선으로 큰 효과를 주는 것이
나나 광대축소술의 노하우입니다.

안면윤곽
수술 후
회복관리 솔루션

안면윤곽 수술 후
회복관리솔루션

수술만큼이나 결과를 좌우하는 것이
바로 수술 후 관리입니다.
나나에서는 안면윤곽 환자분들을 위한
수술 후 회복관리 솔루션을 진행합니다.

 • 01

  스팀각질케어와 보습쿨링팩으로
  수술부위 드레싱과 함께 진행

 • 02

  붓기완화 마스크와
  비타민 관리로 체내순환

 • 03

  붓기제거주사와 항염증주사로
  빠른 붓기제거를 유도

 • 04

  고주파관리와 힐라이트로
  빠른 회복을 위한 관리

 • 05

  회복기간 중 어려웠던 세안으로
  인한 각질, 피지 집중 피부관리

 • 06

  림프선 관리로
  리프팅 및 탄력 집중관리

나나성형외과의 믿음직한 안면윤곽 노하우

나나성형외과의 믿음직한
안면윤곽 노하우

3D - CT를 통한 수술 전 정밀분석

수술 전 3D - CT를 통한 정밀분석으로 개인별로 다른
얼굴 뼈의 구조와 모양, 근육층과 연부조직의 분포, 
신경선의 위치 등 육안으로는 확인하기 힘든 부분까지
다각도에서 정밀분석하여 수술 전 모든 부분을
고려한 후 디자인을 진행합니다. 

수술 전 종합검진 시스템

수술 전 첨단의료장비시스템으로 종합검진을 실시하여 보다 안전한
수술이 가능합니다. 국가 인증 50여가지 검사항목이 포함된
질환별 검진을 통해 환자별 건강데이터를 분석한 후
과학적으로 진단하여 개개인에게 맞춰진 정확한 수술만을
진행하기 때문에 더욱 만족도 높은 결과를 얻을 수 있습니다 .

분야별 전문 의료진의 협진 시스템

다년간의 성형수술경험으로 숙련된 노하우를 가진
각 분야별 전문 의료진이 함께 안전하고 만족도 높은
수술결과를 위하여 수술 전 과정을 협진하여 진행합니다.
풍부한 임상경험의 안면윤곽 전담 수술팀이 환자분들의
안전과 아름다움을 책임지고 있습니다.

마취의학과 전문의 상주

첨단 모니터링시스템으로 환자의 상태를 실시간으로
모니터링하며 수술 전부터 수술 후 회복까지
마취통증의학과 전문의가 1:1로 환자를 전담하여
책임지고 수술 전 과정을 안전하게 체크합니다.

안면윤곽 회복관리 솔루션

나나성형외과에서는 안면윤곽 수술 후 안정적이고 아름다운
최상의 결과를 위하여 토탈회복관리 솔루션을 진행합니다.
붓기의 빠른 완화를 위한 붓기관리프로그램 및 
시술 프로그램으로 빠르고 만족스러운 회복을 도와드립니다.

나나성형외과 추천 영상

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해 나만의 어울리는 디자인과
모습으로 개선하는 나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해
나만의 어울리는 디자인과 모습으로 개선하는
나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

Bệnh viện thẩm mỹ NANA Ảnh trước-sau

Tôi của ngày hôm qua & Tôi của hiện tại

NANA PLASTIC SURGERY
{GROUP_mo_q_sl}은 존재하지 않는 그룹디자인 입니다.