NGỰC
SỬA NGỰC NANA trong ngày
Túi độn Motiva
Túi độn Bellagel
Túi độn Inspira
Nâng sa trễ ngực MAMA
Thẩm mỹ núm vú
XƯƠNG
Xương hàm mặt NANA
Gọt hàm vuông & V line
Hạ gò má
Gọt/Độn cằm
Nâng/Hạ trán
Bóc mỡ má
Tái phẫu thuật
MẮT
Mắt NANA
Cắt mắt hai mí
Sửa mắt sụp mí
Mở góc mắt
Điều trị quầng thâm mắt
Thẩm mỹ mắt trung niên
>Tái phẫu thuật mắt
MŨI
Nâng mũi NANA
Nâng mũi mềm
Nâng mũi bọc sụn
Hiệu chỉnh đầu mũi
TYPE Rhinoplasty
Thu nhỏ cánh mũi
Tái phẫu thuật mũi
HÚT MỠ
Hút mỡ khối lượng lớn
Hút mỡ MINI
Chỉnh hình bụng MAMA
CẤY MỠ
Cấy mỡ NANA
Cấy huyết tương tự thân
Trẻ hóa
Nâng da không phẫu thuật
Nâng da phẫu thuật
Thẩm mỹ nam
Mắt
Mũi
Xương hàm mặt IDOL
Thẩm mỹ ngực nam
PETIT
Tiêm Filler
Tiêm Sculptra
Tiêm tinh chất cấp ẩm
Tiêm thon gọn mặt
CHĂM SÓC DA
Nâng da Shurink
Liệu trình trắng da
Liệu trình sẹo rỗ/lỗ chân lông
Đóng

menu

quick_arrow

Tư vấn OnlineĐóng

quick_arrow

KakaotalkĐóng

Thêm bạn với BVthammyNANA

quick_arrow

Tư vấn trực tuyến trả phíclose

quick_arrow

Đặt lịch nhanh qua tin nhắnĐóng

quick_arrow

Đặt lịch OnlineĐóng

quick_arrow

Địa chỉĐóng

상담 & 예약

02-544-0601

LOCATION

서울특별시 강남구 논현동 165-8
HM타워 3~6층

Tìm đường trên bản đồ Thời gian làm việc & Tham quan Bệnh viện

나나성형외과의 특별한 노하우

안면윤곽

얼굴전체적인 밸런스를 고려한
개인별 맞춤 윤곽성형

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn

안면윤곽 4종

개개인에게 맞는 이상적인 얼굴라인과 얼굴의 특성을 고려하여
필요한 모든 방법을 동원하여 진행하는 복합윤곽수술입니다.
개개인에게 맞는 이상적인 얼굴라인과
얼굴의 특성을 고려하여 필요한 모든 방법을
동원하여 진행하는 복합윤곽수술입니다.
Previous Next
 • 나나성형외과의 안면윤곽이란?

 • 개개인의 얼굴 특성을 고려하여 수술 진행

  사람마다 생김새가 다르듯 얼굴 뼈와 연부조직 등
  개인에 따라 고려해야 할 요소가 많습니다.
  얼굴을 구성하는 모든 요소를 면밀히 분석하고
  개개인의 얼굴 특성을 고려하여 뼈의 절제양을
  조절하여 수술을 진행합니다.
 • 이상적인 안면윤곽이란?

 • 얼굴의 조화와 비율에 맞는 디자인

  모발선에서 양 미간 사이까지의 거리와 양 미간에서
  코기둥까지의 거리, 코 기둥에서 턱 끝까지의 거리가
  모두 같은 비율로 1:1:1이며, 양측광대뼈 사이의 거리가
  측두부 보다 약 10%정도 돌출되고 양측 하악의 각진
  부분 사이의 거리가 측두부 보다 약 20%감소되는
  형태가 이상적이라 할 수 있습니다.

나나성형외과 안면윤곽 4종이 특별한 이유

01 만족할 수 있는 수술
분야별 전문의의 만족이 아닌
고객의 만족을 위해 전문적인 수술을 진행합니다.
02 안정적인 수술
안정적인 전원 공급을 위해 무정전 전원장치를
갖추어 안전한 수술 시스템을 구축했습니다.
03 안전한 마취방법
수술 당일 환자의 상태를 확인한 후
가장 적합하고 안전한 마취방법으로 진행합니다.
04 체계적 수술
각 분야별 전문의들과 체계화된 협진 시스템으로
안전하고 자연스러운 아름다움을 창조합니다.
05 첨단 수술
첨단 전문 의료장비가 구비되어
발생 가능한 모든 상황에 대처할 수 있습니다.

안면윤곽 2종, 3종, 4종

안면윤곽 2종

안면윤곽 2종

사각턱축소 + 광대축소
정면, 측면 어느 각도에서도 매끈하고
갸름한 V라인으로 만들어줍니다.
안면윤곽 3종

안면윤곽 3종

사각턱축소 + 광대축소 + 턱끝성형
턱끝까지 완벽한 비율로 맞추어
자연스럽게 예쁜 얼굴라인을 만들어줍니다.
안면윤곽 4종

안면윤곽 4종

사각턱축소 + 광대축소 + 턱끝성형 + 피질절제
피질골 절제술을 추가 병행하여 정면에서 
더욱 드라마틱한 효과를 줄 수 있습니다.

나나성형외과만의
안면윤곽 4종
키포인트

나나성형외과만의
안면윤곽 4종
키포인트

가능한 한 모든 방법과 기술을 통해
아름다움을 구현합니다.
개인의 뼈, 연부조직, 피부타입을
고려하여 가장 적합한 수술방법을
선택합니다.
가능한 한 모든 방법과 기술을 통해 아름다움을 구현합니다.
개인의 뼈, 연부조직, 피부타입을 고려하여 가장 적합한
수술방법을 선택합니다.
섬세한 긴곡선절제술

섬세한 절제술

섬세한 긴곡선 
절제술로 턱선 
라인에 각진 뼈 없이 
매끈한 턱라인으로
만들어드립니다.
단단하게 이중고정

단단하게 이중고정

불유합 예방을
위하여 티타늄 소재의 
단단한 고정핀으로
이중고정을
진행합니다.
피부처짐 걱정 NO

피부처짐 걱정 NO

하이포지션 광대 
절골 후 적절한 
회전을 통해 
피부처짐을 최소화
시켜줍니다.
낮은 흉터걱정

낮은 흉터걱정

입안 절개 또는
최소 절개로 
진행하며 수술 후 
케어를 통해 흉터를 
최소화 시켜줍니다.

나나성형외과가 답해드리는   Q & A

윤곽수술 후
주의해야할 점이 있나요?

얼굴에 압박밴드를 이틀동안 하고 
상체를 높인 상태로 지내는 것이 
붓기에 도움이 됩니다. 수술 후 
48~72시간동안 냉찜질을 해주시고
처음에는 부드러운 음식을 드시다가
2주 후부터 정상식사가 가능합니다.
뼈가 완전히 붙기 전 4주정도는 딱딱한 
음식을 피해서 드시는 것이 좋습니다.

윤곽수술 후 흉터가
남을까봐 걱정되요

안면윤곽 수술은 대부분 바깥이 아닌
입안을 절개하여 시행되므로 흉터가
외부에는 남지 않습니다. 광대축소술은
구렛나루를 통해 광대뼈 옆 부분으로
접근하지만, 최소 절개와 수술 후 전문
케어를 통해 흉터는 보이지 않습니다.
               

안면윤곽
수술 후
회복관리 솔루션

안면윤곽 수술 후
회복관리솔루션

수술만큼이나 결과를 좌우하는 것이
바로 수술 후 관리입니다.
나나에서는 안면윤곽 환자분들을 위한
수술 후 회복관리 솔루션을 진행합니다.

 • 01

  스팀각질케어와 보습쿨링팩으로
  수술부위 드레싱과 함께 진행

 • 02

  붓기완화 마스크와
  비타민 관리로 체내순환

 • 03

  붓기제거주사와 항염증주사로
  빠른 붓기제거를 유도

 • 04

  고주파관리와 힐라이트로
  빠른 회복을 위한 관리

 • 05

  회복기간 중 어려웠던 세안으로
  인한 각질, 피지 집중 피부관리

 • 06

  림프선 관리로
  리프팅 및 탄력 집중관리

나나성형외과의 믿음직한 안면윤곽 노하우

나나성형외과의 믿음직한
안면윤곽 노하우

3D - CT를 통한 수술 전 정밀분석

수술 전 3D - CT를 통한 정밀분석으로 개인별로 다른
얼굴 뼈의 구조와 모양, 근육층과 연부조직의 분포, 
신경선의 위치 등 육안으로는 확인하기 힘든 부분까지
다각도에서 정밀분석하여 수술 전 모든 부분을
고려한 후 디자인을 진행합니다. 

수술 전 종합검진 시스템

수술 전 첨단의료장비시스템으로 종합검진을 실시하여 보다 안전한
수술이 가능합니다. 국가 인증 50여가지 검사항목이 포함된
질환별 검진을 통해 환자별 건강데이터를 분석한 후
과학적으로 진단하여 개개인에게 맞춰진 정확한 수술만을
진행하기 때문에 더욱 만족도 높은 결과를 얻을 수 있습니다 .

분야별 전문 의료진의 협진 시스템

다년간의 성형수술경험으로 숙련된 노하우를 가진
각 분야별 전문 의료진이 함께 안전하고 만족도 높은
수술결과를 위하여 수술 전 과정을 협진하여 진행합니다.
풍부한 임상경험의 안면윤곽 전담 수술팀이 환자분들의
안전과 아름다움을 책임지고 있습니다.

마취의학과 전문의 상주

첨단 모니터링시스템으로 환자의 상태를 실시간으로
모니터링하며 수술 전부터 수술 후 회복까지
마취통증의학과 전문의가 1:1로 환자를 전담하여
책임지고 수술 전 과정을 안전하게 체크합니다.

안면윤곽 회복관리 솔루션

나나성형외과에서는 안면윤곽 수술 후 안정적이고 아름다운
최상의 결과를 위하여 토탈회복관리 솔루션을 진행합니다.
붓기의 빠른 완화를 위한 붓기관리프로그램 및 
시술 프로그램으로 빠르고 만족스러운 회복을 도와드립니다.

나나성형외과 추천 영상

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해 나만의 어울리는 디자인과
모습으로 개선하는 나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

꼼꼼한 진단 및 개인별 맞춤 디자인을 통해
나만의 어울리는 디자인과 모습으로 개선하는
나나만의 토탈솔루션을 영상으로 확인하세요!

Bệnh viện thẩm mỹ NANA Ảnh trước-sau

Tôi của ngày hôm qua & Tôi của hiện tại

NANA PLASTIC SURGERY
{GROUP_mo_q_sl}은 존재하지 않는 그룹디자인 입니다.