BÍ QUYẾT RIÊNG CỦA BỆNH VIỆN NANA

THẨM MỸ MẮT

Cho đôi mắt đẹp tự nhiên như thật
Biến đôi mắt lờ đờ, mắt buồn thành đôi mắt long lanh thu hút

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn
NANA PLASTIC SURGERY

Natural Adhesion Ptosis Correction

What is a Natural Adhesion Ptosis Correction ?

Natural Adhesion Ptosis Correction
beautiful double eyelids with clear eyes.
Natural Adhesion Ptosis Correction is an operation to strengthen the muscle strength that opens the eyes without having to make an incision
on the skin and conjunctiva.
Small knots are formed to shorten the muscles' tendon that help open the eyes wider naturally without using forehead mucles or forcing to open your eyes wider.
This is a surgery with low post-operative swelling and short-term recovery. NANA Natural Adhesion Ptosis Correction is NANA specialized eye correction technology to create the most ideal eyes.

Big and Clear Eyes,
Distance between the
eyelid and iris!

The ratio of big and beautiful eyes are met when 80-90% of iris is showing when opened naturally. If the eyelid is weak and the iris is only half visible, a big eye can be created with a non-incision eye correction.
Natural Adhesion Ptosis Correction Surgery Information
 • Operation
  Time

  30~40 Minutes
 • Anesthetic
  Method

  Local Anesthesia
  ( IV Sedation )
 • Admission

  None
 • Stitch
  Removal

  None
 • Daily Activities
  Possibility

  Possible Immediately
  After Surgery
 • Treatment

  None
Ideal Candidates for Natural Adhesion Ptosis Correction
 • 01

  Concerned about scar
  and wants a quick recovery.

 • 02

  The eyelids cover most of the eyes,
  causing eyes to look sleepy.

 • 03

  The strength of the eyes are weak
  and forehead is used frequently.

 • 04

  Has double eyelids but eyes still look
  sleepy and desire bigger eyes.

 • 05

  The strength of the eyelid is weak
  and asymmetrical.

NANA Natural Adhesion Ptosis Correction Surgery Method
 • 5~7 small incision are
  made along the design line.

 • Partial amount of tissues
  are removed to induce
  natural adhesion.

 • Thread is continuously passed
  through skin and
  conjunctiva to create
  double eyelid line.

 • Eyelid muscle is
  strengthened via the incision
  by tightening the muscle
  through conjunctiva.

 • Big, ideal and
  clear eyes are created.

Advantages of NANA Natural Adhesion Ptosis Correction
 • NO Stiches!

  No seam, so it is possible
  to go back straight to daily activities.
 • Scar NO !

  Little scarring and
  looks natural like the original eye.
 • NO Swelling!

  Less swelling after surgery
  and faster recovery.
 • Modification OK!

  Simple double eyelid
  modifications are possible.

Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Ảnh trước - sau

TÔI hôm qua & TÔI hiện tại

NANA PLAsTIC SURGERY