BÍ QUYẾT RIÊNG CỦA BỆNH VIỆN NANA

THẨM MỸ MẮT

Cho đôi mắt đẹp tự nhiên như thật
Biến đôi mắt lờ đờ, mắt buồn thành đôi mắt long lanh thu hút

Hướng dẫn về Thu thập và Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng

Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, bệnh viện thẩm mỹ NANA sẽ cần thu thập một số thông tin của khách hàng như dưới đây.

Hạng mục thông tin cá nhân cần thu thập
Họ tên, Số điện thoại
Mục đích Thu thập và Sử dụng
Nhằm tư vấn các vấn đề liên quan tới phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện thẩm mỹ NANA
Thời gian Sử dụng và Lưu trữ
Tới khi kết thúc hoàn toàn quá trình tư vấn
NANA PLASTIC SURGERY

Line Epicanthoplasty

Cramped eyes NO!
The desired double eyelid line YES!

Your cramped and frustrating image can be changed. Your eyes can be freely stretched inline, outline and in-outline through Epicanthoplasty and result with a three-dimentional open eye shape.
NANA Line Epicanthoplasty is designed by diagnosing different eye shapes and Mongolian Fold for each individual. In addition to improving the cramped eyes by eliminating the Mongolian fold, we also offer a wide range of eye surgery procedures including in-line, outline, and in-outline with NANA specialized surgical methods to create a three-dimensional open eye.
What is a Mongolian Fold? The wrinkles of the skin covering the inside of the eyes that make the eyes look distant and cramped.
Line Epicanthoplasty Surgery Information
 • Operation
  Time

  15 Minutes
 • Anesthetic
  Method

  Local Anesthesia
  ( IV Sedation )
 • Admission

  None
 • Stitch
  Removal

  5 - 7 Days After
 • Daily Activities
  Possibility

  Possible Immediately
  After Surgery
 • Treatment

  1 Time (Stitch Removal)
Ideal Candidates for Line Epicanthoplasty
 • 01

  Mongolian Fold
  are severe.

 • 02

  The distance
  between eyes are wide.

 • 03

  The shape of the eyes
  are sharp.

 • 04

  Distance between eyes are
  too close.

 • 05

  Eyes look more cramped
  even after double eyelid surgery.

NANA Line Epicanthoplasty Surgery Method
 • Measures the degree of
  Mongolian Fold.

 • Designing the most suitable
  surgery to individual considering
  the ratio of the degree
  of Mongolian Fold
  and the double eyelid line.

 • Cut along the incision
  line, and remove
  the Mongolian Fold.

 • Relocate the skin according
  to the desired front line and
  carefully suture to
  minimize scarring.

 • Big and bright eyes
  are created.

Advantages of NANA Line Epicanthoplasty
 • Scar Trouble NO !

  Minimal scarring.
 • Natural Harmony !

  Natural harmony
  with double eyelids line.
 • Natural Results

  Natural Line without any excessive scarring
 • Create The Desired Line !

  Possible to customize the desired
  inline, outline, in-outline.

Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Ảnh trước - sau

TÔI hôm qua & TÔI hiện tại

NANA PLAsTIC SURGERY