Review

NANA PLASTIC SURGERY

Review của khách

 • NAME

  Hong Bengjang

 • CATEGORY

  Mắt

 • DATE

  2019.04.16

 • Bộ phận
  phẫu thuật

  Mắt

Tôi đã nhấn mí không đường mổ tại Bệnh viện này. Ảnh là tôi chụp ngay sau khi phẫu thuật xong đấy.

-->