Review

NANA PLASTIC SURGERY

Review của khách

 • NAME

  Leewonde

 • CATEGORY

  Mũi

 • DATE

  2019.03.13

 • Bộ phận
  phẫu thuật

  Mũi

Tôi phẫu thuật tuần trước

Mấy ngày đầu có đau một chút

bây giờ thì hết hẳn rồi.

Tôi thuộc cơ địa sưng nhiều, giờ cứ ngồi mong cho nhanh hết sưng thôi

-->