Review

NANA PLASTIC SURGERY

Review của khách

 • NAME

  ariooo

 • CATEGORY

  Ngực

 • DATE

  2019.02.28

 • Bộ phận
  phẫu thuật

  Ngực

Giờ không còn khó chịu gì nữa rồi, cứ như chưa từng phẫu thuật ấy kkk

Đi mua áo ngực cũng thấy tự tin hơn

Da tôi khá trắng nên sẹo vẫn trông còn khá rõ

dù vậy, so với trước kia, có thể thấy là đã nhạt đi rất nhiều

Những lúc đi mua áo, tôi cũng tự tin hơn

hài lòng hơn vì body đẹp hơn hẳn

-->