Review

NANA PLASTIC SURGERY

Review của khách

 • NAME

  Ccup

 • CATEGORY

  Ngực

 • DATE

  2019.02.28

 • Bộ phận
  phẫu thuật

  Ngực

Mới đó mà phẫu thuật đã được 2 tháng rồi, giờ còn chẳng có cảm giác là mình đã trải qua ca phẫu thuật ngực luôn nữa

Độ mềm của ngực rất chân thật và tự nhiên. Thích quá!

-->