Ngực
Nâng ngực One day
Nâng ngực Motiva
Nâng ngực Bellagel Micro
Nâng ngực Inspira
Nâng ngực MaMa
Phẫu thuật nhũ hoa
Tái phẫu thuật
Tạo hình khuôn mặt
Gọt hàm One day
Gọt cằm
Hạ gò má
Độn cằm
Mắt
Phẫu thuật tạo mí mắt
Sửa dáng mắt
Phẫu thuật khóe mắt
Lấy mỡ bọng mắt
Phẫu thuật mắt tuổi trung niên
Phẫu thuật lần 2
Mũi
Thẩm mỹ mũi Nana
Phẫu thuật mũi 3D-CT
Sửa sống mũi
Sửa đầu mũi
Các loại hình thẩm mỹ mũi
Mũi bị lệch
Tái phẫu thuật lần 2
Body
Hút mỡ Maximum
Hút mỡ 44
Hút mỡ ổ bụng Mama
Mỡ
Hút mỡ thừa Nana PRP
Hút mỡ thừa
Nâng cơ
Nâng cơ không rạch
Nâng cơ rạch
남자
Phẫu thuật mí mắt
Nâng mũi Edge line
Tạo hình khuôn mặt Idol
Khắc phục tình trạng ngực xệ
Tiêm
Filler
Sculptra
Tiêm căng bóng
Tiêm V-line
Skin
Căng da Shrink
Dưỡng trắng
Cải thiện lỗ chân lông/sẹo
Đóng menu chính

menu

Quick
OPEN: QUICK MENU CLOSE: QUICK MENU

회원가입 안내

 • - 본 쇼핑몰은 회원제로 운영하고 있습니다.
 • - 회원가입비나 월회비, 연회비 등 어떠한 비용도 청구하지 않는 100%무료 입니다.
 • - 회원님들께는 구매시 적립금을 제공하며, 타 쇼핑몰과 달리 일정액 적립 후 사용하는 것이 아니라 단돈 10원이라도 바로 사용할 수 있어 매우 실용적입니다.

적립금 제도

 • - 본 쇼핑몰은 구입액의 1%를 무조건 적립해 드리며(가입회원에게만 해당됩니다.), 구매 상품에 따라 1%~20% 가량의 추가 적립금을 드립니다.
 • - 적립금 100원은 현금 100원과 같습니다.
 • - 적립금은 일정금액 이상이 되어야 사용하는 것이 아닌 단돈 10점만 있어도 바로 사용할 수 있습니다.

상품주문 방법

 1. 1. 상품검색
 2. 2. 쇼핑백에 담기
 3. 3. 회원ID 로그인 또는 비회원 주문
 4. 4. 주문서 작성
 5. 5. 결제방법 선택 및 결제
 6. 6. 주문성공화면(주문번호)
  비회원 주문인 경우 6단계에서 주문번호와 승인번호(카드결제시)를 꼭 메모해 두시기 바랍니다. 단, 회원인 경우 자동 저장되므로 따로 관리하실 필요가 없습니다.

주문확인 및 실시간배송조회 시스템

 • - 나나성형외과 베트남에서 주문을 하셨을 경우 주문/배송 확인을 통해서 실제 주문이 어떻게 처리되고 있는지 확인 하실 수 있습니다. '회원페이지'에서 '주문/배송 확인'을 클릭해 보세요.
 • - 회원일 경우 ID와 비밀번호를 입력하시면 되고 비회원으로 주문하셨을 경우, 주문하셨을때 입력했던 이름과 주문번호를 입력하시면 됩니다. (주문시 입력했던 이름을 정확하게 입력하셔야 합니다. 주문자의 이름을 입력하는것은 본인확인을 위해서 입니다.)

카드결제 이용안내

나나성형외과 베트남 스페셜 상점는 무통장 입금과 신용카드, 인터넷 계좌이체 등 3가지 결제방법을 제공하여 드립니다. 무통장 입금은 상품 구매 대금은 PC뱅킹, 인터넷뱅킹, 텔레뱅킹 혹은 가까운 은행에서 직접 입금하시면 되고, 신용카드 결제는 안전한 전자결제를 이용하므로 보안문제는 걱정하지 않으셔도 됩니다.

 • 이용가능한 국내발행 신용카드

  - 국내발행 모든 신용카드

 • 이용가능한 해외발생 신용카드

  - VISA Card, MASTER Card, AMEX Card

 • 무통장입금 가능 은행

  - 무통장 입금시의 송금자 이름은 주문시 입력하신 주문자의 실명이어야 합니다.

배송기간 및 배송방법

 • - 고객님이 무통장 입금으로 주문하신 경우에는 입금하신 날로부터, 신용카드로 구매하신 경우에는 구매하신 날로부터 2-3일 이내에(최장 7일이내) 입력하신 배송처로 주문상품이 도착하게 됩니다. 주문하신 상품에 따라 배송기간이 조금 상이할 수 있습니다.
 • - 주문하실 때 희망 배송일자를 넉넉히 잡아주시면(3일 이상) 원하시는 날짜에 배송할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

주문취소, 교환 및 환불

 • - 인터넷 나나성형외과 베트남 스페셜 상점는 소비자의 보호를 위해서 규정한 제반법규를 준수합니다.
 • - 주문 취소는 저희 소비자 보호센터(02)로 전화주시기 바랍니다. 무통장 입금의 경우 일정 기간 동안 송금을 하지 않으면 자동 주문 취소가 되고, 구매자가 원하는 경우 인터넷에서 바로 취소하실 수도 있으며, 송금을 하신 경우에는 환불조치 해드립니다. 카드로 결제하신 경우, 승인 취소가 가능하면 취소를 해드리지만 승인 취소가 불가능한 경우 해당 금액을 모두 송금해 드립니다. 단, 주문하신 상품이 이미 배송된 경우에는 주문 취소가 불가함을 양해해 주시기 바랍니다.
 • - 상품에 문제가 있을 경우 혹은 주문한 것과 틀린 경우에는 수령하신 날로부터 20일 이내인 경우에 한하여 100% 환불 처리해 드리며, 이에 소요되는 모든 비용 부담도 저희가 지겠습니다.
 • - 상품에 하자가 없지만, 다른 상품과 교환이나 환불을 원하시는 경우에도 수령하신 날로부터 7일이내인 경우 100% 처리해 드립니다. 다만, 사안에 따라 반품 비용을 고객께서 부담하는 경우가 있을 수 있음을 양해하여 주시기 바랍니다. (단, 이미 개봉한 상품은 하자가 없는 경우에는 교환이나 환불이 되지 않습니다.)